Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_Menu_Create


Funkcia
Funkcia %HI_Menu_Create vytvorí menu - zo skriptu.
Deklarácia
%HI_Menu_Create(
   INT in _ID,
   INT in _menuPos,
   BOOL in _bPersistent
 )

Parametre
_ID V rámci schémy jednoznačný identifikátor menu.
Ak existuje menu s rovnakým _ID, bude zrušené.
_menuPos Poradové číslo (od 1, ...), pod ktorým bude menu zaradené.
Ak už je definované menu na danom poradovom mieste, nové menu sa objaví vedľa neho (už definované menu sa nezruší).
_bPersistent Ak je

  • @TRUE - po zatvorení schémy menu zostáva.
  • @FALSE - po zatvorení schémy sa menu automaticky zruší.

Popis
Funkcia vytvorí menu - zo skriptu.
Write a comment…