Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_HistoryStart


Funkcia

Funkcia spustí štart histórie schémy zo skriptu - v požadovanom časovom intervale.

Deklarácia
%HI_HistoryStart(
   TIME in _bt,
   TIME in _et
   INT  in _step := 0
 )
Parametre
_btZačiatok časového intervalu.
_etKoniec časového intervalu.
_stepNepovinný parameter. Časový krok pre prevzorkovanie hodnôt v archíve.
Popis

Funkcia spustí zo skriptu štart histórie schémy - v požadovanom časovom intervale. Pri zadaní časového kroku, sa dáta prevzorkujú na strane archívu.
Ak je už schéma v historickom režime, vstupné časy sa použijú ako novo požadovaný časový interval. Zmeny pripojenia na objekty D2000 po štarte histórie sa neakceptujú.
Históriu schémy ukončí funkcia %HI_HistoryEnd.

Poznámky
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…