Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_GetUserObjName


Funkcia
Funkcia vráti meno aktuálne prihláseného užívateľa v prostredí procesu D2000 HI.
Deklarácia
TEXT %HI_GetUserObjName()

Parametre
Bez parametrov.
Poznámka
Ak nie je prihlásený žiadny užívateľ, funkcia vráti prázdny reťazec.
Write a comment…