Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_GetPictureScrollMaxY


Funkcia
Funkcia %HI_GetPictureScrollMaxY získava najväčšiu možnú hodnotu ľavého horného bodu v zoomovanej schéme na osi y.
Deklarácia
%HI_GetPictureScrollMaxY() 

Parametre
Bez parametrov.
Poznámka
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…