Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_GetPictureScrollMaxX


Funkcia
Funkcia %HI_GetPictureScrollMaxX získava najväčšiu možnú hodnotu ľavého horného bodu v zoomovanej schéme na osi x.
Deklarácia
%HI_GetPictureScrollMaxX()

Parametre
Bez parametrov.
Poznámka
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…