Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_EnableInOutVariables


Funkcia
Funkcia povolí/zakáže prenos vstupno-výstupných (IN OUT) lokálnych premenných schémy pri jej zatvorení.
Deklarácia
%HI_EnableInOutVariables(
   BOOL in bEnable
 )

Parametre
bEnable @TRUE - povolenie prenosu.
@FALSE - zakázanie prenosu.

Poznámka 1
Popis vstupno-výstupných lokálnych premenných - kapitola Lokálne premenné schémy.
Poznámka 2
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…