Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_CaptureToFile


Funkcia
Funkcia %HI_CaptureToFile uloží do súboru snímok obrazovky (screenshot) schémy, z ktorej je volaná.
Deklarácia
BOOL %HI_CaptureToFile(
   TEXT in fileName [, x1,y1, x2, y2, cisloVrstvy],
 )
Parametre
fileNameNázov súboru (vrátane celej cesty).
x1,y1, x2, y2 Súradnice platné pri pohľade v grafickom editore. Určujú výrez schémy, ktorý má byť zosnímaný. Výsledná velkosť zodpovedá zadaným súradniciam. Pre fotenie výrezu musia byť zadané všetky štyri parametre. Ak nie sú zadané alebo sú všetky nastavené na 0, fotí sa celá schéma. Veľkosť výsledku zodpovedá veľkosti okna na obrazovke.
cisloVrstvyPlatí pre vrstvové schémy. Urobí snímok zadanej vrstvy. Ak parameter nie je zadaný alebo je rovný 0, urobí sa snímok aktuálne zobrazenej vrstvy.
Príklad
 BOOL _res
 
 _res := %HI_CaptureToFile( "c:\capture.bmp")
 
Poznámka 1
Formát uloženého obrázka určuje prípona súboru, podporované formáty sú BMP, PNG, JPG a GIF.
Poznámka 2
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…