Protokol ALYA - lubrikácie

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje čítanie/zápis údajov z riadiacich staníc lubrikačných nádržiek ALYA.
Od júla 2015 je podporená sada meraných bodov pre čítanie/zápis údajov z linky Manex - viď Tabuľka č. 4.
Od januára 2023 je podporená TCP/IP-TCP linka pre čítanie údajov z Big-bag váhy riadenej elektronikou 3BR.

Konfigurácia komunikačnej linky


Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: ALYA Lubrikacie.
 • Adresa stanice je adresa riadiacej staničky pre komunikáciu po zbernici RS485. Adresa je jednobajtová hodnota.
  Pozn: štandardným adresám staničiek (A,B,C...) zodpovedajú ich ASCII kódy, t.j. 65, 66, 67 ..


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - pole "Parameter protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms100 milisek.
WFT
Wait First TimeoutPrvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms100 milisek.
RT
Retry TimeoutOneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms100 milisek.
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-6
RC
Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

WT=150;MWR=10;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Di, Dout.

Adresa meraného bodu je skratka mnemonického názvu I/O objektu. Zoznam objektov s popisom je v nasledovnej tabuľke (nie každé zariadenie podporuje všetky objekty):

Tab. č. 2

AdresaPopisTyp hodnotyRead/Write
AVAktuálna váha [kg]AiR
BVBrutto váha [kg]AiR
NVNetto váha [kg]AiR
CVCelková váha [kg]AiR
EVError váha [kg]AiR
HIHavarijné minimum [kg]Ai, AoR/W
HAHavarijné maximum [kg]Ai, AoR/W
PNPrevádzkové minimum [kg]Ai, AoR/W
PXPrevádzkové maximum [kg]Ai, AoR/W
SPStav napúšťania (TRUE - napúšťanie, FALSE - vypúšťanie)DiR
ENČíslo chyby (error number) - viď tab. č. 3AiR
WSWrite to serial EEPROM (všetky zmeny Ao hodnôt sa musia zapísať do EEPROM pamäti, inak sa stratia pri najbližšom vynulovaní)DoW
RTReset (vyvolá vynulovanie riadiacej staničky)DoW


Zoznam chybových čísel pri čítaní parametra "EN" :

Tab. č. 3

Číslo chybyPopis
0Váha je v poriadku.
1Váha je pod dovolený rozsah váhy.
2Váha je nad dovolený rozsah váhy.
3Váha je pod havarijným minimom.
4Váha je nad havarijným maximom.
10Prevodník váhy neodpovedá.
20Prevodník váhy nie je pripojený.
30Tenzometrický snímač nie je pripojený.


Merané body pre čítanie/zápis údajov z linky Manex:

Tab. č. 4

AdresaPopisTyp hodnotyRead/Write
RNNový odvážený roving. Pri ukončení váženia a vytlačení vážneho lístka, aplikácia zapíše do meraného bodu textový reťazec vo formáte
ID;CV;VZ;POC;ZD;

kde:
 • ID - identifikačné číslo váženia. Autoinkrement celé číslo. [1, 2, 3, ...].
 • CV - číslo váhy [1, 2].
 • VZ - vychystanie zvonku v metroch. Celé číslo.
 • POC - počet odviňovacích cyklov [0, 1, 2].
 • ZD - zaradzovanie do dráhy. Celé čísla oddelené medzerou. Prvé číslo hovorí o prioritnej dráhe, druhé a ďalšie o alternatívnych dráhach, napr. 7 5 6.
Príklad zapisovanej hodnoty: "5247;2;60;1;6 4 5;"
TxtOWrite
RXZrušenie rovingu. Pri zložení rovingu obsluhou z váhy, aplikácia zapíše do meraného bodu číslo váhy (1 alebo 2).CoWrite
PC
Počet cievok na jednotlivých dráhach. Hodnota meraného bodu je vo formáte "C1;C2;C3; … Cn;", kde Ci je celé číslo udávajúce počet cievok na dráhe i.
Príklad: "626;42;0;78;562;489;28;55;"
TxtIRead
NCNulovanie počítadiel cievok na dráhach. Zápisom ľubovolnej platnej hodnoty dôjde k nulovaniu počítadiel cievok na dráhach, pričom riadiaca jednotka odpovedá správou vo formáte "C1;C2;C3; … Cn;", kde Ci je celé číslo udávajúce počet cievok, ktoré pribudli na dráhe i od posledného poslania počtu cievok (viď meraný bod PC).
Táto správa sa nastaví ako nová hodnota meraného bodu s adresou NC.
TxtOWrite

Literatúra


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 21. august 2001 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 15. júl 2015 - Podpora linky Manex.
 • Ver. 1.2 – 25. január 2023 – podpora linky TCP/IP-TCP

Súvisiace stránky:

Write a comment...