Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pri portovaní D2000 aplikácie vyvinutej pre OS Windows na Linux sa môžete stretnúť s týmito rozdielmi:

 • Mená súborov a cesty sú case-sensitive
 • Oddeľovač adresárov je "/" (lomítko)
 • Prístupové práva k súborom (vlastník/skupina/ostatní)

Pri patchovaní binárnych súborov D2000 by sa mali vykonať tieto kroky:

 • vlastník/skupina by sa mali zmeniť na používateľa a skupinu D2000, pod ktorými bol systém D2000 nainštalovaný, napr. 
  chown d2000:d2000 kernel
 • mali by sa nastaviť príznaky read/write/execute tak, aby ich mohol spúšťať aspoň používateľ D2000, napr.
  chmod 755 archiv
 • Proces D2000 Kernel vyžaduje špeciálne práva na vytváranie multicastových socketov: 
  setcap cap_net_raw=pe kernel
 • D2000 Kom proces môže vyžadovať špeciálne práva na prácu s raw socketmi, na pripojenie k privilegovaným portom a na prácu s GPIO:
  cap_dac_override,cap_sys_rawio,cap_net_bind_service+ep kom


Pri ladení výkonu D2000 Archívu bolo identifikované úzke miesto v rámci unixODBC komponentu. Výkon sa dá výrazne zvýšiť rekompiláciou unixODBC so zapnutou voľbou "--enable-fastvalidate", napr:
configure --enable-fastvalidate --with-gnu-ld=yes --enable-threads=yes --enable-drivers=yes --enable-driverc=yes

Následne je nutné nahradiť pôvodnú knižnicu (/usr/lib64/libodbc.so.2.0.0) novou.

Write a comment…