Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na OS Linux sú portované tieto súčasti aplikačného servera D2000:

 • D2000 kernel
 • alarm
 • archiv
 • arcsynchro
 • calc
 • d2connector
 • d2ping
 • dbmanager
 • edaserver
 • event
 • gtwcli
 • sas
 • switch
 • sysconsole
 • tcldeployer
 • tcts
 • tell
 • topology

Na overenie licencie je podporený iba Softvérový kľúč

D2000 na ukladanie konfigurácie a monitorovanie používa databázový engine PostgreSQL alebo Oracle Database.

Java Runtime Environment

Linuxový aplikačný server D2000 používa OpenJDK

Write a comment...