Pri portovaní D2000 aplikácie vyvinutej pre OS Windows na Linux sa môžete stretnúť s týmito rozdielmi:

Pri patchovaní binárnych súborov D2000 by sa mali vykonať tieto kroky:


Pri ladení výkonu D2000 Archívu bolo identifikované úzke miesto v rámci unixODBC komponentu. Výkon sa dá výrazne zvýšiť rekompiláciou unixODBC so zapnutou voľbou "--enable-fastvalidate", napr:
configure --enable-fastvalidate --with-gnu-ld=yes --enable-threads=yes --enable-drivers=yes --enable-driverc=yes

Následne je nutné nahradiť pôvodnú knižnicu (/usr/lib64/libodbc.so.2.0.0) novou.