D2000 Management Console (D2MC)

D2000 Management Console je systém na manažovanie inštancií D2000. D2MC je prístupná prostredníctvom web prehliadača.

D2MC po prihlásení

Skladá sa zo štyroch častí:

Write a comment...