Neoddeliteľnou súčasťou Runtime licencie (Runtime HW kľúč alebo Softvérový kľúč) a vývojovej licencie (OEM HW kľúč) je tzv. "licenčný súbor" obsahujúci licenciu systému D2000. Je to textový súbor, kde je uložené číslo licencie, meno užívateľa a dátum vydania licencie (tieto údaje majú iba informačný charakter) a zakódovaný zakúpený rozsah licencie.

 ; LIC.NUMBER = 1234567890
 ; LIC.USER = SuperTech s.r.o. Bratislava
 ; LIC.DATE = 27.08.2012 13:00
 [LICENCE]
 21FD1D4D-18F98A11-71FC8326-E10AB606-2F4BB18A-695EC340-D201A921-F72D189C-2196425E-808AFF07-
 6094B0E0-4FB5B897-3D1AF1F0-0242254E-137B399F-DB65A494-4DF3
 

Meno tohto súboru je pre Runtime licencie (spolu s Runtime HW kľúčom) "LicenceRun.code" a pre vývojové licencie (spolu s OEM HW kľúčom) "LicenceDev.code". Súbory musia byť umiestnené priamo v adresári súborov produktu (jeden z dvoch adresárov, ktoré zadávate počas inštalácie D2000). Ak si nie ste istý, ktorý adresár je adresár súborov produktu, je to hodnota obsahu registry kľúča "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70\InstallDir" počítača. Výpis obsahu tohto adresára by mohol vyzerať asi podobne C:\D2000\D2000.EXE je v tomto prípade adresár súborov produktu):

 Directory of C:\D2000\D2000.EXE

04.09.2012 14:55  <DIR>           .
 04.09.2012 14:55  <DIR>           ..
 05.08.2012 08:28  <DIR>           bin
 05.08.2012 08:27  <DIR>           Help
 05.08.2012 08:27  <DIR>           INST_ODBC
 05.08.2012 08:28  <DIR>           Msg
 05.08.2012 08:25  <DIR>           ProtDll
 05.08.2012 08:28  <DIR>           ResDll
 05.08.2012 08:26  <DIR>           Templates
 27.07.2011 11:27  <DIR>           Utils 
 28.08.2012 10:00             255 LicenceDev.code
 27.08.2012 13:00             255 LicenceDev.code
 15.05.2012 11:21             258 LicenceRun.code
 02.08.2012 20:29              60 Version
 

Všetky licenčné kľúče typu OEM vydané pre jedného zákazníka používajú identickú licenciu (súbor "LicenceDev.code").

Správne umiestnenie licenčného súboru zariadi v bežnom prípade inštalácia systému D2000 priamo z inštalačného DVD, ktoré bolo vydané spoločnosťou Ipesoft pre konkrétnu Runtime aplikáciu. Ak inštalujete systém z tzv. OEM DVD, musíte zabezpečiť prekopírovanie licencie (napr. z USB flash disku, e-mailu) ručne.

Je možné vykonať zmenu rozsahu licencie za chodu systému bez nutnosti jeho zastavovania a to zmenou licenčného súboru (upgrade licencie). Po výmene licenčného súboru je nutné aplikovať tell príkaz REFRESH_LICENCE na D2000 Server.

Ak je správne inštalovaný hardvérový kľúč alebo korektný stav pre aplikovanie softvérového kľúča, inštalovaný systém D2000 aj s licenčným súborom, potom je možné si prezrieť ešte pred štartom procesu D2000 Server rozsah licencie v procese D2000 Management Console.

Súvisiace stránky:

Write a comment...