Monitorovanie zmien v konfigurácii objektu typu Skupina objektov

Objekty typu Skupina objektov slúžia na definovanie práv užívateľov na jednotlivé objekty v konfigurácii systému. Sú priradzované k užívateľom a tým umožňujú definovať ich role v aplikácii.

Z tohto dôvodu je, v určitých prípadoch, dôležité mať záznamy o zmenách v ich konfigurácii.

Úplné monitorovanie centrálne zaznamenáva zmeny konfigurácie tých objektov typu Skupina objektov, ktoré sú priamo použité v konfigurácii aspoň jedného užívateľa. Monitorovanie prebieha formou priebežného generovania rozšírených informácií do monitorovacej databázy procesom D2000 Server.

Monitorovanie zmien konfigurácie objektu typu Skupina objektov sa uskutočnuje aj prostredníctvom D2000 Management Console v časti Audit skupiny objektov.

Write a comment...