Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Dialógové okno slúžiace na vytvorenie archívu sa otvorí výberom položky Vytvoriť nový archív z menu Akcie.

  1. Kliknite na menu Konfigurácia a vyberte voľbu KERNEL alebo SELF.ARC.
  2. Potom v menu Akcie vyberte položku Vytvoriť nový archív.
  3. V zobrazenom dialógovom okne zaškrtnite voľbu Sybase12 a stlačte tlačidlo Vytvoriť.
  4. Otvorí sa nasledovné okno:
    Vytvorenie archívu
  5. Zadajte potrebné parametre a stlačte tlačidlo Vytvoriť.

Parametre archívu:

ParameterVýznam
MenoMeno pre nový archív. S týmto menom sa bude archív hlásiť ku procesu D2000 Server.
Ovládač DBDriver na prístup k databáze. Podporené sú:


  • Adaptive Server Anywhere firmy Sybase (verzia 6.0, 7.0, 9.0 a 12.0)
  • SQL Server firmy Microsoft
Názov serveraDatabázový server, pomocou ktorého sa bude pristupovať k databáze. Databázový server môže byť iný ako má nakonfigurovaný v konfigurácii aplikácie D2000 Server.
Spusti ako inštanciu tieňového archívuZaškrtnutie voľby zabezpečí, že v prípade reštartu procesu D2000 Server, proces D2Start nevykoná reštart databázového servera tohto archívu.
Voľbu sa odporúča použiť v prípade redundantných systémov v D2000, ak sú nakonfigurované tieňové archívy na strojoch, kde beží aj D2000 Server, aby nedochádzalo k prerušeniu spojenia na databázový server. Databázový server archívu a databázový server procesu D2000 Server musia byť rôzne.


Poznámka: Po úspešnom vytvorení archívu je, v prípade potreby, možné zmeniť umiestnenie archívu (fyzické), pričom je potrebné správne nastaviť aj cesty v uzle archívu v D2000 Application Manager.

  • No labels