Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V príklade sa predpokladá existencia objektov SD.DbStruct, Db.Database, TB.Table. Ďalej musí byť spustený príslušný proces D2000 DBManager a v operačnom systéme je v ODBC korektne konfigurovaná databáza s príslušným DSN menom.

 INT _transHandle ; handle pre Pripojenie
 INT _handle   ; handle pre prístup k databáze
 INT _retCode
 RECORD (SD.DbStruct)_dbRow
 
 DB_TRANS_OPEN Db.Database, _transHandle, _retCode
 IF _retCode # _ERR_NO_ERROR THEN ; nepodarilo sa vytvoriť Pripojenie na databázu 
  END
 ENDIF
 
 ; otvorenie tabuľky pre modifikáciu 
 DB_CONNECT TB.Table, _DB_MODIFY, _handle, _retCode TRANS _transHandle
 IF _retCode # _ERR_NO_ERROR THEN ; nepodarilo sa spojit s tabuľkou
   END
 ENDIF
 ; mazanie podľa kľúčovej položky 
_dbRow[1]^Int := 1
 DB_READ _handle, _dbRow[1], _retCode
 IF _retCode # _ERR_NO_ERROR THEN ; riadok bol vymazaný ?
   END
 ENDIF
 
 ; zatvorím tabuľku
 DB_DISCONNECT _handle
 
 ; potvrdím transakciu
 DB_TRANS_COMMIT _transHandle, _retCode
 IF _retCode # _ERR_NO_ERROR THEN ; riadok bol vymazaný ?
   END
 ENDIF
 
 ; zatvorim Pripojenie k databáze
 DB_TRANS_CLOSE _transHandle 

Súvisiace stránky:

Write a comment…