Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia

Funkcie %HI_NavHistoryPushState a %HI_NavHistoryReplaceState slúžia na podporu histórie navigácie v prehliadači (tlačidlá vpred/vzad) a na podporu odkazovateľných a bookmarkovateľných URL.

Funkcia %HI_NavHistoryPushState vloží novú udalosť do histórie prehliadania v prehliadači. K tejto udalosti uloží parameter objState a do URL pridá/modifikuje parameter urlState. Po stlačení tlačidiel vpred/vzad v prehliadači je vyvolaná udalosť OnNavHistoryPopState, v ktorej sú prístupné tieto uložené parametre.
Keďže parameter urlState ostane uložený v URL a URL je možné bookmarkovať/zdieľať, neskôr, pri následnom otvorení je možné užívateľské rozhranie nastaviť do želaného stavu. Stav parametra urlState po otvorení schémy je možné vyčítať funkciou %HI_NavHistoryGetInitialState.

Funkcia %HI_NavHistoryReplaceState funguje podobne ako %HI_NavHistoryPushState, ale namiesto vloženia nového záznamu do histórie nahradí súčasný.


Deklarácia
%HI_NavHistoryPushState(
   TEXT in _objState,
   TEXT in _urlState
 )
 
 
 HI_NavHistoryReplaceState(
   TEXT in _objState,
   TEXT in _urlState
 )

Parametre
objState Textový parameter, ktorý sa zviaže so záznamom v histórii.
urlState Textový parameter, ktorý sa pridá do URL stránky.

Write a comment…