Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HI v multiserver systémoch

Proces D2000 HI v tzv. multiserver systéme (t.j. systém D2000 pozostávajúci z viacerých nezávislých aplikačných serverov systému D2000) umožňuje operátorovi pristupovať na viacero serverov (procesov D2000 Server) systému D2000. Aby toto bolo možné, musí byť pre každý server (proces D2000 Server) definované číslo v rozsahu 1..7, pričom dva servery nemôžu mať rovnaké číslo. Ďalej musí byť v inštalačnom adresári v podadresári Bin umiestnený konfiguračný súbor MKD.TXT, ktorý definuje pripojenia na dané servery.

Stav pripojenia jednotlivých serverov je signalizovaný v stavovom riadku prostredníctvom farebných indikátorov, ktoré sú umiestnené pred logickým menom servera a popisných textov (tooltipov), zobrazujúcich sa pri umiestnení kurzora nad týmito indikátormi.
Práca s objektmi je rozšírená o možnosť výberu z definovaných serverov a mená objektov sú rozšírené o prefix, ktorý obsahuje logické meno príslušného servera.


Požiadavky:

  1. Súbor MKD.TXT musí byť rovnaký na všetkých konzolách (parametre pripojenia /F a /T sa môžu líšiť) - rovnaké pomenovanie serverov.
  2. Na každom serveri by mal byť vytvorený užívateľ s rovnakým menom (nemôže byť prihlásený na každom s iným menom) a mal by mať rovnaké heslo (nie je to nevyhnutné, ale pri rôznych heslách ich musí zadávať pri pokuse prihlásenia sa na server, pozri Prihlasovanie).
  3. Otváracia zostava užívateľa na každom serveri by mala vypadať rovnako s rovnakou funkčnosťou, aby užívateľ po prihlásení videl rovnakú zostavu.


Prihlasovanie

  • Po prihlásení sa na jeden server (prvý pripojený server podľa zoznamu v stavovom riadku zľava, resp. prvý server uvedený v súbore MKD.TXT) je užívateľ automaticky prihlásený na ostatné servery.
  • V prípade nezhody hesla na ostatných serveroch, systém požaduje platné heslo, ktoré je potom dostupné spolu s predošlými heslami pre prihlasovanie na nasledujúce servery.
  • V prípade nezhody mena je užívateľ upozornený a nasleduje prihlasovanie na nasledujúce servery.
  • Novo pripojený server sa automaticky prihlási podľa aktuálneho užívateľa.
  • Úvodná zostava je otvorená podľa servera, na ktorý sa užívateľ prihlási najskôr.


Súbor MKD.TXT

Súbor MKD.TXT musí byť umiestnený v podadresári Bin inštalačného adresára systému D2000. Štruktúra jeho obsahu je:

[CONNECT_TO]
Server = /ZS2 /ZNTA2 /SD2SRV /F600 /TP
Server = /ZS5 /ZNTA5 /SD5SRV /F600 /TP

kde:
/ZS<cislo_servera>
/ZN<nick_name> = krátke logické meno servera


Stav pripojenia k jednotlivým serverom (procesom D2000 Server)

Stavový riadok obsahuje názov servera (nick_name) a stavové informácie zobrazené vo forme farebných indikátorov, ktoré sú umiestnené pred menom servera:

Farba Stav Význam
- sivá Nepripojený server (neznámy) Nepripojený server.
- červená Chyba Nesprávne ID servera.
- tmavomodrá Pripájanie ku serveru Prebieha pripájanie ku serveru.
- modrá Pripojený ku serveru Pripojený ku serveru, užívateľ nie je prihlásený.
- tmavozelená Prihlasovanie užívateľa Prihlasovanie užívateľa.
- zelená Prihlásený užívateľ Užívateľ je prihlásený.

Poznámka:
Proces D2000 HI v multiserver systéme umožňuje otvorenie schémy, grafu alebo zostavy zo schémy iného servera (procesu D2000 Server). Túto vlastnosť umožňuje akcia OPEN - viac informácií o tejto akcii je uvedených v on-line príručke Konfigurácia systému D2000.

Súvisiace stránky:

Write a comment…