Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prostredie procesu HI - stavový riadok

Stavový riadok procesu D2000 HI obsahuje v pravej časti informáciu o aktuálnom dátume a čase. V ľavej časti je umiestnený symbol žiarovky a tri ikony. V prípade, že v systéme nastane alarmová situácia - t.j. aspoň jeden objekt typu alarm je v stave Alarm, začne symbol žiarovky blikaním indikovať vzniknutú situáciu. Kliknutím myši na tento symbol sa otvorí okno znázorňujúce všetky definované alebo všetky aktuálne alarmy v systéme.
Upozornenie: Symbol nebude zobrazený, ak užívateľ nemá práva na prezeranie alarmov. Viac informácií o alarmoch v systéme D2000 nájdete v kapitole Obsluha výnimočných udalostí v monitorovanom procese.

Stavový riadok


1Symbol žiarovky - indikácia alarmovej situácie.
2Otvorenie zoznamu minimalizovaných informačných okien (schémy, grafy, ...) otvorených v HI.
3Otvorenie zoznamu informačných okien (schémy, grafy, ...) otvorených v HI.
4Kontrolky signalizujúce stav spojenia v redundantnom systéme + meno redundantnej skupiny.
5Aktuálny systémový čas - HOD:MIN:SEK.
6Aktuálny systémový čas - DEŇ.MESIAC.ROK.

Stlačením ikony sa otvorí zoznam všetkých informačných okien (grafické schémy, grafy, ...), ktoré sú otvorené na pracovnej ploche procesu D2000 HI.

Zoznam otvorených okien resp v novšej verzii 

Výberom ľubovoľného grafického informačného okna zo zobrazeného zoznamu sa toto okno stane aktívnym a dostane sa nad všetky ostatné otvorené okná.

Stlačením ikony sa otvorí zoznam všetkých minimalizovaných informačných okien (grafické schémy, grafy, ...).

Zoznam minimalizovaných okien

Výberom ľubovoľného grafického informačného okna zo zobrazeného zoznamu sa toto okno obnoví.

Ak sú pri výbere okna v zoznamoch a stlačené klávesy Ctrl a Alt bude vybrané okno zatvorene. Táto činnosť je potenciálne nebezpečná, schéma sa  môže dostať do nedefinovaného stavu. (D2000 V12.1N)

Signalizácia stavu spojenia pre redundantné systémy

Ak proces D2000 HI pracuje v redundantnom režime, v stavovom riadku sú zobrazené jedna alebo dve kontrolky (podľa počtu sieťových liniek), ktoré signalizujú stav spojenia cez jednotlivé linky s aktívnym serverom. Stav je indikovaný farbou a textom, ktorý sa zobrazí, ak na ne ukážeme kurzorom. Ich význam je nasledovný:

FarbaStavVýznam
-sivá
Nepripojený server (neznámy).Nepripojený server.
- červená 
Linka je v poruche.

Chyba.

Ak je linka, cez ktorú sa pripája, v poruche.

Pri neúspešnom pripojení.

/ -
tmavomodrá / tmavozelená
Pripájanie ku serveru.Prebieha pripájanie ku serveru (načítavanie dát, synchronizácia BMP).
- modrá
Pripojený ku serveru.Pripojený ku serveru, užívateľ nie je prihlásený.
- tmavozelená
Prihlasovanie užívateľa.Prihlasovanie užívateľa.
- zelená
Prihlásený užívateľ.Užívateľ je prihlásený.

Požiadavky

Minimálna podporovaná verziaD2000 V12.1N

Súvisiace stránky:

Write a comment…