Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Komunikačné a testovacie utility

Komunikačné a testovacie utility popisované v tejto kapitole sú samostatné riadkové programy. Rozširujú možnosti systému D2000 prípadne slúžia na diagnostické účely.


Komunikačná utilita SENDINMC Utilita SENDINMC umožňuje zasielanie správ satelitným terminálom NORTEL-DASA na geostacionárne družice siete INMARSAT-C.
Komunikačná utilita SENDSMS Utilita SENDSMS podporuje odosielanie krátkych textových správ (SMS) na mobilné telefóny sietí GSM prostredníctvom GSM modemov.
Komunikačná utilita GPSTIME Utilita GPSTIME vykoná korekciu systémového času počítača podľa času z prijímača satelitného pozičného systému GPS.
Testovacia utilita SHOWOPC Utilita SHOWOPC zobrazí dostupné OPC DA a OPC HDA servery na lokálnom alebo vzdialenom počítači. Slúži na otestovanie funkčnosti vzdialeného DCOM prístupu k OPC serverom.

Súvisiace stránky:

Write a comment…