Upozornenie: Objekty typu Vypínač nie sú súčasťou štandardnej verzie systému D2000.

Objekty typu Vypínač sú určené predovšetkým pre aplikácie systému D2000 v energetických SCADA systémoch. Tieto objekty implementujú chovanie energetických vypínačov a odpojovačov. Jedná sa o objekty binárneho charakteru so špecifickým komplexným popisom jednotlivých stavov.

Vlastnosti vypínačov:

Spracovanie objektov typu Vypínač zabezpečuje separátny klient proces D2000 Switch. Tento proces implementuje funkčné metódy vypínačov.

Konfiguračný dialóg