Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dialógové okno zobrazuje zoznam parametrov aplikačného modulu, ktorého je objekt členom. Pomocou tohto dialógu prebieha priradenie parametra konfiguračnej vlastnosti objektu.

Otvorí sa z pop-up menu v okne výberu objektov -> položka Parametrizovať rodiča alebo položka Použité konfiguračné vlastnosti. Zobrazí sa dialógové okno Konfiguračné vlastnosti, v ktorom sa dvojitým kliknutím na konkrétny objekt otvorí modálne okno Parametre aplikačného modulu.

Parametre aplikačného modulu
Write a comment…