Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

Protokol Hydrolab DATASONDE 4a

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie údajov zo zariadení Hydrolab DATASONDE 4a. Zariadenie musí byť prepnuté do TTY komunikačného módu.

Konfigurácia komunikačnej linky


Vyžadované parametre linky:

  • Kategória komunikačnej linky: Serial.
  • Prenosová rýchlosť 2400,4800,9600 alebo 19200 Bd (podľa nastavenia zariadenia DATASONDE).
  • Počet stop bitov podľa nastavenia zariadenia DATASONDE.
  • Počet dátových bitov podľa nastavenia zariadenia DATASONDE.
  • Parita podľa nastavenia zariadenia DATASONDE.

Ostatné parametre viď kapitolu Komunikačné linky.

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: HYDROLAB DataSonde 4a.
  • Adresa stanice sa nepoužíva.


Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab č.1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi jednotlivými čítaniami linky.ms1000 ms
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania linky pri neskompletizovanej správe.-35

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

WT=2000;MWR=40;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, použije sa náhradná hodnota podľa tabuľky číslo 1.

Konfigurácia meraných bodov


Získavané hodnoty môžu byť typu AI (Analógový vstup) alebo TIR (Časový interval - vstup).

Prijaté dáta sú oddelené medzerami a ukončené znakmi CR a LF. Adresa udáva index príslušnej hodnoty v rozsahu od 1 (prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku, napr. #0A). Typ bodu TIR môže byť použitý pre hodnotu s indexom 1 – nesie čas zariadenia DATASONDE.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 – 9. máj 2000 – Vytvorenie dokumentu

Súvisiace stránky:

  • No labels
Write a comment…