Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Hydrolab DATASONDE 4a

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie údajov zo zariadení Hydrolab DATASONDE 4a. Zariadenie musí byť prepnuté do TTY komunikačného módu.

Konfigurácia komunikačnej linky


Vyžadované parametre linky:

  • Kategória komunikačnej linky: Serial.
  • Prenosová rýchlosť 2400,4800,9600 alebo 19200 Bd (podľa nastavenia zariadenia DATASONDE).
  • Počet stop bitov podľa nastavenia zariadenia DATASONDE.
  • Počet dátových bitov podľa nastavenia zariadenia DATASONDE.
  • Parita podľa nastavenia zariadenia DATASONDE.

Ostatné parametre viď kapitolu Komunikačné linky.

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: HYDROLAB DataSonde 4a.
  • Adresa stanice sa nepoužíva.


Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab č.1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi jednotlivými čítaniami linky.ms1000 ms
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania linky pri neskompletizovanej správe.-35

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

WT=2000;MWR=40;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, použije sa náhradná hodnota podľa tabuľky číslo 1.

Konfigurácia meraných bodov


Získavané hodnoty môžu byť typu AI (Analógový vstup) alebo TIR (Časový interval - vstup).

Prijaté dáta sú oddelené medzerami a ukončené znakmi CR a LF. Adresa udáva index príslušnej hodnoty v rozsahu od 1 (prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku, napr. #0A). Typ bodu TIR môže byť použitý pre hodnotu s indexom 1 – nesie čas zariadenia DATASONDE.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 – 9. máj 2000 – Vytvorenie dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment…