Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ovládanie, t.j. potvrdzovanie a blokovanie aktívnych (kritických aj nekritických) alarmov, prebieha v dialógovom okne Zoznam alarmov, alebo prostredníctvom ovládacieho okna objektu, pre ktorý boli definované procesné alarmy.

Dialógové okno Zoznam alarmov sa otvorí vykonaním jednej z nasledujúcich akcií:

  • pri vzniku alarmu v systéme (ak je táto vlastnosť povolená - viď skupiny parametrov Kritické alarmy a Nekritické alarmy v okne Nastavenia konzoly alebo Nastavenia užívateľa - parameter Otvoriť zoznam alarmov pri vzniku alarmu),
  • kliknutím na symbol žiarovky v ľavom dolnom rohu pracovnej plochy procesu D2000 HI,
  • stlačením tlačidla Tlacidlo Alarmy v Hlavnom nástrojovom paneli,
  • výberom položky Alarmy z ponuky Otvor,
  • stlačením kombinácie kláves Ctrl+A.

Procesné alarmy možno ovládať aj prostredníctvom ovládacieho okna objektu, pre ktorý bol daný alarm definovaný.

Write a comment…