Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovacie masky - položky konfiguračného okna

Editácia všetkých objektov v procese D2000 CNF prebieha v konfiguračnom okne, ktorého určitá časť obsahu je spoločná pre všetky editovateľné objekty a časť závisí od typu editovaného objektu.

Konfiguračné okno objektov typu Zobrazovacia maska pozostáva z viacerých častí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

Základné vlastnosti
Logické skupiny
Maska

Základné vlastnosti


Popis

Textový reťazec popisujúci daný zobrazovaciu masku. Maximálny počet znakov: 128.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Maska


Maska

Textový reťazec, ktorý sa zobrazí v okne Zoznam alarmov v procese D2000 HI v stĺpci Popis udalosti pri danom stave procesného alarmu. Maximálny počet znakov: 200.

Viac informácií o použití zobrazovacích masiek sa dozviete v kapitolách o konfigurácií procesných alarmov pre jednotlivé typy objektov: Merané body, Počítané body a Vypínače.

Súvisiace stránky:

Write a comment…