Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcie %HI_SetTitleHI


Funkcia
Funkcia nastaví text v hlavičke okna procesu HI
Deklarácia
%HI_SetTitleHI(
   TEXT in titleStr
 )
 
Parametre
titleStr Text, ktorý bude nastavený v hlavičke procesu. Prázdny text ruší nastavenie hlavičky zo skriptu. Hodnota musí byť platná.

Poznámka
Pôvodný text hlavičky procesu bude prepísaný novým textom doplneným menom zákazníka z licenčného kľúča. Keď sa zadá prázdny text, zruší sa nastavenie hlavičky podľa skriptu a použije sa štandardný obsah.
Write a comment…