Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_GetCurrLayer


Funkcia
Funkcia zistí zo skriptu, ktorá vrstva je aktuálne zobrazovaná - vráti číslo aktuálnej vrstvy.
Deklarácia
INT  %HI_GetCurrLayer()

Parametre
Bez parametrov.
Poznámka
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…