Nad zdrojovým textom skriptu je možné vyvolať kontextové menu (kliknutím pravým tlačidlom myši alebo stlačením klávesy Menu na klávesnici) s týmito položkami:

Kontextové menuPodmienka pre zobrazenieKlávesová skratkaPopis
Go To Definition
CTRL+F12Skok na definíciu symbolu pod kurzorom. Platí pre premenné, procedúry a návestia v rámci aktuálneho skriptu.
Go To References
SHIFT+F12

Skok na referenciu alebo zobrazí všetky referencie v náhľade v rámci aktuálneho skriptu. Platí pre všetky typy referencií (objekty, premenné, návestia, procedúry, položky štruktúr, atribúty...). Náhľad je možné zatvoriť aj klávesou ESC.

Go To Symbol
CTRL+SHIFT+O

Zobrazí sa Paleta príkazov v režime vyhľadávania v symboloch definovaných v skripte. Symbolmy sa rozumejú lokálne a globálne premenné a procedúry/eventy definované v skripte. Symboy sú zoradenie podľa toho ako sú definované v skripte.

Pre radenie podľa typu symbolu, zadajte najprv znak dvojbodka ":". Šípkami je možné sa navigovať po jednotlivých symboloch, pričom editor sa nastaví na danú pozíciu. Potvrdením tlačidlom ENTER sa zatvorí Paleta príkazov a editor zostane vycentrovaný na pozícii definície symbolu.

Stlačením klávesy ESC sa zatvorí Paleta príkazov a editor zostane na pôvodnej pozícii.

Peek

 • Peek definition
 • Peek references

ALT+F12

Zobrazia sa všeky definície/referencie v náhľade v rámci aktuálneho skriptu. Náhľad je možné zatvoriť aj klávesou ESC.

Vytvoriť telo zo šablóny

Editor neobsahuje žiadny text


Editor vygeneruje nový obsah podľa šablóny.

Šablóna
;*********************************************************
; DESCRIPTION: 
;        
;        
; AUTHOR:   <User name>
; LAST CHANGE: <Current timestamp>
;*********************************************************


BEGIN

END

Ísť späťSkok na predchádzajúci skript.

Rename Symbol

Skript je editovateľný

F2

Premenuje symbol a jeho referencie na ktorom je pozícia kurzoru. Platí pre procedúry, premenné a návestia.

Change All Occurrences

Skript je editovateľný

CTRL+F2

Premenuje všetky výskyty textu na ktorom je pozícia kurzoru.

Format Document

Skript je editovateľný

SHIFT+ALT+F

Vykoná sa nastavenie odsadenia pre celý skript podľa aktuálne nastavenej veľkosti tabelátora.

Pridať/odstrániť bod zastavenia 

Na riadku kurzora je akcia


Na riadku na ktorom je pozícia kurzora sa pridá/odstráni bod zastavenia.

Vymazať všetky body zastavenia

Sú pridané body zastavenia


Odstránia sa všetky body zastavenia v aktuálnom skripte.

Pridať do sledovanýchPridá sa symbol pod kurzorom do zoznamu sledovaných hodnôt v paneli Sledovanie.

Pauza

V režime ladenia

F4

Prerušenie nepretržitého vykonávania akcií skriptu (napríklad po voľbe Pokračovať, alebo Ísť na koniec).
Pokračovať

V režime ladenia

F5Začatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu až po najbližšiu zarážku, koniec alebo výskyt chyby (pozri Nastavenia).
PrekročiťV režime ladeniaF7Krokovanie bez vnárania sa.
Prekročiť + profilovanieV režime ladeniaCTRL+F7Vykoná krok bez vnárania sa, ktorý vypíše profilovacie informácie o danom kroku. Po vykonaní takéhoto kroku je otvorený excelovský dokument s kontingenčnou tabuľkou, ktorý zobrazuje podrobné profilovacie informácie o vykonanej akcii. Profilovacie informácie sú spracované a zobrazované pomocou nástroja ESL profiler, ktorý vyžaduje pre svoju funkčnosť nainštalovaný Microsoft Excel.
Upozornenie: Zobrazenie profilovacích informácií môže pár sekúnd trvať.
VstúpiťV režime ladeniaF8Krokovanie s vnáraním sa.
Ísť na riadokV režime ladenia
Začatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu až po aktuálny riadok na ktorom sa nachádza kurzor, najbližšiu zarážku, koniec alebo výskyt chyby.
Ísť na koniecV režime ladeniaF6Začatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu po najbližšiu zarážku, koniec alebo výskyt chyby.
Doplniť chýbajúce procedúrySkript je editovateľný
Kurzor na objekte ESL rozhranie

Editor dopní chýbajúce deklarácie procedúr z ESL rozhrania.
GIT história objektuZapnuté ukladanie GIT histórie
Kurzor na objekte D2000

Zobrazenie okna s GIT históriou objektu D2000.
Nastavenia editora

Zobrazenie dialógu s nastaveniami editora, statickej analýzy a konfiguráciou vzhľadu.
Nastavenia debuggeraV režime ladenia
Zobrazenie dialógu s nastaveniami debuggera.
Zobraziť informácie o inštanciiV režime ladenia
Zobrazí detailné informácie o aktuálnej inštancii ESL skriptu.
Zobraziť všetky inštancie

Zobrazí zoznam všetkých bežiacich inštancií editovaného ESL skriptu.
Cut
CTRL+XVystrihne označený text a skopíruje do schránky.
Copy
CTRL+CSkopíruje označený text do schránky.
Paste
CTRL+VVloží text zo schránky.
 • No labels
Write a comment...