Go to Definition (Skok na definíciu)

Pomocou klávesovej skratky CTRL+F12, položkou kontextového menu alebo z palety príkazov je možné prejsť na definíciu symbolu.

Stlačením tlačidla CTRL a umiestnením kurzoru myši na symbol sa zobrazí náhľad deklarácie.

Skok na definíciu je možné vykonať aj kombináciou CTRL+kliknutie.

Go to Symbol (Skok na symbol)

Pomocou klávesovej skratky CTRL+SHIFT+O, položkou kontextového menu alebo z palety príkazov je možné zobraziť widget pre navigáciu medzi symbolmi v rámci skriptu. Napísaním ":" budú symboly zoskupené podľa kategórie. Stlačte tlačidlo hore a dole a prejdite na požadované miesto.

Peek (Náhľad)

Keď použijete vyhľadávanie Go to References (SHIFT+F12) alebo Peek Definition (ALT+F12), výsledok sa zobrazí ako náhľad v editore:

V náhľade môžete prechádzať medzi rôznymi referenciami a priamo v ňom vykonávať rýchle úpravy. Kliknutím na prezretý názov súboru editora alebo dvojitým kliknutím na zoznam výsledkov sa referencia otvorí v hlavnom okne editora.

Poznámka

Okno náhľadu sa zatvorí, ak stlačíte klávesu Escape alebo dvakrát kliknete v oblasti náhľadu. Toto správanie môžete zakázať nastavením Stable Peek.

Bracket Matching (Párovanie zátvoriek)

Zodpovedajúci pár zátvoriek sa zvýrazní keď je kurzor blízko jednej z nich.

Tip

Na zodpovedajúcu opačnú zátvorku je možné prejsť pomocou klávesovej skratky CTRL+SHIFT+\.

Zodpovedajúce páry zátvoriek sú farbené rovnakou farbou. Vypnutie farbenia je možné pomocou nastavenia Bracket Pair Colorization: Enabled.

Farby použité pre farbenie zhodného páru zátvoriek je možné konfigurovať v konfigurácii vzhľadu pod skupinou nastavení Editor bracket colors.

CodeLens (Informácie o referenciách)

ESL Editor podporuje informácie o referenciách na použitie lokálnych procedúr priamo v editore. To umožňuje rýchlo analyzovať vplyv úprav alebo využitie konkrétnej procedúry v rámci skriptu.

Poznámka

Kliknutím na tieto anotácie v kóde sa vykoná akcia Peek References.

Infomácie o referenciách zobrazené v rámci skriptu je možné vypnúť pomocou nastavenia Code Lens.

Premenovanie symbolov

Stlačením klávesy F2, alebo výberom akcie z palety príkazov, zadaním nového názvu a stlačením klávesy ENTER, je možné premenovať všetky sémantické výskyty symbolu, na ktorom sa nachádza kurzor.

Chyby a varovania

Chyby a varovania môžu byť generované kompilátorom alebo statickou analýzou kódu, ktorá neustále beží na pozadí. Tie sú následne zobrazené na viacerých miestach:

  • V záložke Kompilácia, kde sa nachádza kompletný zoznam hlásení, pričom v titulku záložky sa zobrazuje ich celkový počet.
  • Kliknutím na widget s počtom chyb a varovaní sa zobrazí náhľad chyby v editore. Pomocou klávesy F8 alebo SHIFT+F8 je možné prechádzať po jednotlivých hláseniach.

Code Action (Akcie v kóde)

Alebo aj Quick Fixes, sú akcie, ktoré umožňujú rýchu opravu chýb alebo ponúkajú úpravu kódu jedným kliknutím. Tieto akcie sa zobrazujú na ľavej strane editora ako žiarovka. Klinutím na žiarovku sa zobrazí zoznam možných akcií.

Inlay Hints (Nápoveda v rámci kódu)

Nápoveda v rámci kódu sú informácie o skripte, ktoré sa zobrazujú priamo v kóde. Takto sa zobrazujú napríklad informácie o názve parametrov procedúry, alebo názvy parametrov akcií:

Nápovedu je možné povoliť/zakázať pomocou nastavenia Inlay Hints: Enabled, predvolene je povolené.

  • No labels
Write a comment...