Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Komponenta - Uzatvárací ventil DIGV1 typ Boolean 


Funkcia

slúži na grafickú prezentáciu časti technologického procesu v schéme
- uzatvárací ventil typu Boolean

Variant 1.

Uzatvárací ventil - horizontálny
S.com.ipesoft.lib.Valve_DI.V01.0Variant 2.

Uzatvárací ventil - vetikálny
S.com.ipesoft.lib.Valve_DI.V01.1


         Variant 3.

Uzatvárací ventil z ručným ovládaním - horizontálny
S.com.ipesoft.lib.Valve_DI.V02.0


       
Variant 4.


Uzatvárací ventil z ručným ovládaním - vetikálny
S.com.ipesoft.lib.Valve_DI.V02.1


       


Variant 5.


Guľový ventil z ručným ovládaním - horizontálny
S.com.ipesoft.lib.Valve_DI.V03.0.WEG


           
Variant 6.


Guľový ventil z ručným ovládaním - vetikálny
S.com.ipesoft.lib.Valve_DI.V03.1.WEG


              Parametrizácia:

Externé premenné:

_Description

  • Typ Boolean
  • Popis stavu v textovej forme (True=Open, False=Close)
  • V prípade nepriradenia objektu externej premennej sa položka nezobrazuje

_Value

  • Typ Boolean (objekt typu boolean)


Prezentácia (príklad):

True = OPEN, GREEN


False = CLOSE, RED


Invalid Value = Yellow/White (Blikajúci)