Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vizualizácia dvojstavového uzatváracieho ventilu.

Stav ventilu je reprezentovaný parametrom (_Value) typu Boolean. Na základe jeho hodnoty je riadené farbenie ventilu.
Komponent umožňuje voliteľne zobraziť aj popis.
Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

_Value

  • Typ Boolean
  • Hodnota parametra riadi farbenie ventilu
  • TRUE symbolizuje otvorený ventil
  • FALSE symbolizuje zatvorený ventil.

_Description

  • Typ Boolean
  • Hodnota parametra bude zobrazená ako popis podľa definície stavového textu
  • Ak nie je parameter zadaný, popis sa nebude zobrazovať

V tabuľke sú zobrazené komponenty v stave _Value = TRUE

Varianthorizontálnavertikálna
Uzatvárací ventil

S.com.ipesoft.lib.Valve.Gate_DI.V5.0.1.HS.com.ipesoft.lib.Valve_DI.V01.1
Uzatvárací ventil s ručným ovládaním

S.com.ipesoft.lib.Valve.Gate_DI.V5.0.2.HS.com.ipesoft.lib.Valve_DI.V02.1
Guľový uzatvárací ventil

S.com.ipesoft.lib.Valve_DI.V03.0.WEGS.com.ipesoft.lib.Valve_DI.V03.1.WEG

Všetky varianty ventilov sú pri hodnote parametra _Value = FALSE farbené nasledovne: . 

Neplatná hodnota parametra je vizualizovaná pomalým blikaním prostredníctvom zobrazovacej palety nasledovne:  -   . 


Texty "OPEN" a "CLOSE" predstavujú zobrazenú hodnotu nepovinného parametra _Description prostredníctvom zobrazovacej masky {V}.
Ak je ako skutočný parameter použitý objekt (napríklad meraný bod, počítaný bod) ktorý má nastavený Stavový text, tento bude pri zobrazení použitý.

Nie je vylúčené aby bol na oba parametre (_Value , _Description) pripojený rovnaký objekt (napríklad meraný bod s nastaveným Stavovým textom).Write a comment…