Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Priesvitnosť priebehov je podporovaná. Podporené sú iba plné čiary.


Interval a hodnoty


V grafe je možné krokovanie času (o celý interval), aj explicitné zadanie časového intervalu užívateľom. Pri zmene intervalu sa načítajú nové dáta. Na osiach X aj Y funguje zoom.

...