Funkcia %XML_CreateDocument


Funkcia
Funkcia vytvorí XML dokument.
Deklarácia
INT %XML_CreateDocument()

Parametre
Žiadne.
Návratová hodnota
Handle na vytvorený XML dokument.
Popis
Funkcia vytvorí prázdny XML dokument a vráti jeho handle.
Príklad
 INT _doc
 
 _doc := %XML_CreateDocument() 

Write a comment...