Akcia QUERY


Funkcia Otázka pre operátora do procesu D2000 HI.
Deklarácia
identInt :=  QUERY strExpression [SINGLE]  TIMEOUT number
  alebo
 
identInt :=  QUERY strExpression [SINGLE]  ON procIdent TIMEOUT number
Parametre
identInt in Identifikátor typu Int - uloženie odpovede.
strExpression in Výraz typu String - text otázky.
procIDent in Identifikátor objektu typu Proces (D2000 HI).
TIMEOUT number in Maximálny čas čakania na odpoveď [s].
SINGLE   Umožní zobrazenie jedného dotazu vo forme dialógového okna, nie ako zoznam. Viaceré dotazy sú stále zobrazované prostredníctvom zoznamu.
Popis

Akcia zobrazí textovú správu definovanú v parametri strExpression na ploche definovaného procesu D2000 HI ako otázku, na ktorú operátor môže reagovať (stlačením tlačidla) troma spôsobmi. Podľa spôsobu odpovede bude do identifikátora identInt priradená jedna z nasledujúcich hodnôt:

Spôsob odpovede Hodnota priradená do identifikátora identInt Význam
Áno _Q_YES Súhlas
Nie _Q_NO Odmietnutie
Neviem _Q_DONTKNOW Rozhodnutie sa vedome ponecháva na skript.
Prekročenie časového limitu _Q_TIMEOUT Rozhodnutie sa ponecháva na skript, otázka nebola zodpovedaná.
Príklad

Príklad otázky, ak je v príkaze použité kľúčové slovo "SINGLE".

Príklad otázky, ak nie je zadaný parameter "SINGLE".

Označené otázky je možné vložiť do schránky (CTRL+C).


Súvisiace stránky:

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.