Možné stavy objektov typu Proces sú uvedené v tabuľke.

Stav objektu Príčina
Run Proces je bežiaci.
Crash* Proces sa ukončil chybou (nekorektné ukončenie). 
Stop Beh procesu bol ukončený korektným spôsobom.
WDErr* Chyba pri komunikácii s procesom D2000 Server - Watch Dog Error (prerušený tok Watch Dog správ medzi procesom a D2000 Serverom).

*Ak konfigurácia príslušného objektu typu Proces má aktívny parameter Autoštart, proces D2000 Server sa pokúsi proces znovu odštartovať.

Write a comment...