Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 KomAPI - call-back funkcie rozhrania

Adresy call-back funkcií sú dodané volaním funkcie Init v štruktúre InitParams. Call-back funkcie umožňujú užívateľovi plne využiť prostriedky objektov D2000 – linka, stanica, meraný bod a vykonávajú pomocné akcie.

Súvisiace stránky:

Write a comment...