Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
unsigned int _stdcall Init(InitParams * InPar)
Parametre
InPar Pointer na štruktúru InitParams.

Popis
Funkcia Init (_Init@4 v Stdcall volacej konvencii) je povinná a volaná procesom D2000 KOM ako prvá funkcia protokolovej DLL. Funkciou sú prostredníctvom štruktúry InitParams do protokolovej DLL prenesené adresy call-back procedúr a aktuálna verzia definícií rozhrania.
Návratová hodnota
Hodnota Popis
InitOK Inicializácia prebehla v poriadku.

InitBadVer

Nesúhlasná verzia definície rozhrania.

InitERR

Iná chyba.Súvisiace stránky:

Write a comment...