Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Paufex DIRAS-B

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie a zápis údajov do zariadení DIRAS firmy Paufex s.r.o. Prešov.

Čítanie údajov je vykonávané efektívnejším blokovým spôsobom oproti pôvodnej verzií protokolu Protokol Paufex DIRAS.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial.
 • Parametre asynchrónnej linky podľa prevedenia a typu pripojenia zariadenia.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Paufex DIRAS B.
 • Adresa stanice je dekadické číslo v rozsahu 0 až 127, je možné zadať ju aj ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku, napr. #0A.
 • V prípade potreby je možné povoliť synchronizáciu reálneho času stanice.


Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
RC
Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-3
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-8
RT
Retry TimeoutOneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms1000 milisek.
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms400 milisek.
WFT
Wait First TimeoutPrvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms500 milisek.

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

RC=1;RT=500;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Do, TiA, ToA, TiR, ToR.

Adresa:

Vyžaduje zadanie dvoch parametrov: adresa a offset

Všetky hodnoty sa zadávajú hexadecimálne:

 • Adresa – rozsah 0 až FFFF
 • Offset – rozsah 0 až 7F

Pre výstupné body (Ao, Co, Do, ToA, ToR) je nutné zadať tiež adresné parametre: typ, číslo a referencia.

Hodnoty sa zadávajú hexadecimálne:

 • Typ – rozsah 0 až FF
 • Číslo (Nr) – rozsah 0 až FFFF
 • Referencia (Ref) – rozsah 0 až FF


Spôsob čítania a zápisu dát

Čítanie dát sa prevádza po blokoch číslom správy 00. Body s rovnakou adresou sa čítajú v jednom bloku. Blok môže mať dĺžku maximálne 128 bytov a z toho vyplýva najvyšší povolený offset 7F pre 1-bytové údaje (Ci, Co, Di, Do) a 7C pre 4-bytové údaje (Ai, Ao, TiA, ToA, TiR, ToR) .

Na zápis novej hodnoty do referencie sa používa správa číslo 03 a adresné parametre typ, číslo a referencia.

Reálny čas je možné čítať / zapisovať aj formou meraného bodu typu TiA (príp. ToA) s adresou Adresa=FFFF, Offset=FFFF (Typ, číslo, referencia pre bod ToA môžu byť ľubovolné).

Čítanie reálneho času je realizované správou číslo 0B a zápis správou číslo OC.

Literatúra


DSN

Zmeny a úpravy


 • 21.1.2000 – otestovanie komunikácie

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.1 – 8. feb. 2000 – Aktualizácia dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment…