Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_CreateObject


Funkcia
Funkcia vytvorí nový JSON objekt.


Deklarácia
INT %JSON_CreateObject()
Parametre

Žiadne


Návratová hodnota
Handle na nový JSON objekt, musí byť uvoľnený pomocou %JSON_FreeObjectHandle


Popis
Funkcia vytvorí nový prázdny JSON objekt a vráti handle na tento objekt.


Príklad
 INT _obj
 _obj := %JSON_CreateObject()
 
 BOOL _ret
 _ret := %JSON_ObjectSetValue(_obj, "Name", "John")
 _ret := %JSON_ObjectSetValue(_obj, "Surname", "Smith")
 
 TEXT _txt
 _txt := %JSON_ObjectToString(_obj, @FALSE)

 %JSON_FreeObjectHandle(_obj)
Write a comment…