Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_FreeObjectHandle


Funkcia
Funkcia uvoľní handle na JSON objekt.


Deklarácia
%JSON_FreeObjectHandle(
   INT in handle
 )
Parametre
handleHandle na JSON objekt
Návratová hodnota

Žiadna

Popis
Funkcia uvoľní handle na JSON objekt. V prípade neplatného handle je vyvolaná výnimka.


Príklad
 INT _obj
 _obj := %JSON_CreateObject()
 
 %JSON_FreeObjectHandle(_obj)
Write a comment…