Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ArrayGetObject


Funkcia

Vráti objekt na zadanom indexe z JSON poľa


Deklarácia
INT %JSON_ArrayGetObject(
   INT in handle
   INT in index
 )
Parametre
handleHandle na JSON pole
indexIndex položky
Návratová hodnota

Handle na JSON pole, musí byť uvoľnený pomocou %JSON_FreeObjectHandle

Popis

Funkcia vráti objekt na zadanom indexe z JSON poľa.

V prípade že typ položky nie je objekt, je neplatný handle na JSON pole alebo je neplatný index, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _arr
 _arr := %JSON_ArrayFromString('[{"Name":"John"}]')
 
 INT _obj
 _obj := %JSON_ArrayGetObject(_arr, 1)

 %JSON_FreeObjectHandle(_obj)
 %JSON_FreeArrayHandle(_arr)
Write a comment…