Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MT880 je priemyselný elektromer od slovinského výrobcu Iskraemeco. Prívlastok "M" za MT880 označuje modulárnu verziu, ktorá obsahuje šachtu pre zásuvný modul, ktorým sa do elektromera pridávajú ďalšie komunikačné rozhrania. Pre tento elektromer je príznačné, že je aktuálne (rok 2017) na našom trhu najrýchlejší (z pohľadu výpočtového výkonu), obsahuje najviac použiteľných komunikačných rozhraní (2x RS485, GSM/GPRS/UMTS) a celkovo je najvyspelejší.

 

Pohľad na MT880-M s predným krytom a bez predného krytu

Na snímke bez predného krytu sú označené hlavné rozhrania elektromera:

  1. Svorkovnica elektrickej siete. Na obrázku je zapojená iba prvá fáza a uzemnenie.
  2. Integrované rozhranie sériovej zbernice RS485.
  3. Rozhranie RS485 na zásuvnom module.
  4. Konektor pre anténu GSM siete.
  5. Optické rozhranie.

Obslužný softvér SEP2 MeterView 2017

K elektromeru bol dodaný obslužný softvér SEP2 MeterView 2017, ktorým je možné čítať hodnoty všetkých dostupných registrov a taktiež meniť ich hodnoty a konfigurovať tak správanie elektromera.


Ukážka z aplikácie SEP2 MeterView 2017

Parametre pre DLMS komunikáciu

Elektromer cez IP používa na relačnej vrstve IEC62056-47, cez RS485 HDCL. Používajú sa nasledovné adresy:

 • HDLC physical address = k spodným dvom cifrám sériového čísla sa pripočíta hodnota 16. Napríklad elektromer na obrázku má sériové číslo 069788138, adresa je 38 + 16 = 54.
 • HDLC logical address = 1
 • HDLC client address = 16 (0x10) pre neautorizovaný prístup bez hesla, 1 (0x01) s heslom
 • heslo = 12345678

Ďalšie postrehy

Pri nadväzovaní spojenia cez HDLC je nutné, aby SNRM frame neobsahoval vo svojom payload-e hodnoty pre maximumInformationFieldTransmit/Receive. Pre polia maximumWindowSizeReceive/Transmit je overená 4-bytová hodnota 1. Ak SNRM payload obsahuje hodnoty maximumInformationFieldTransmit/Receive, elektromer výzvu ignoruje - nepošle žiadnu (ani zamietavú) odpoveď.

2 Comments

 1. Anonymous

  Akú má triedu presnosti tento elektromer ISKRA MT880.

  Ďakujem.

 2. Anonymous

Write a comment…