Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V nasledujúcej kapitole sú zhrnuté praktické skúsenosti s jednotlivými typmi elektromerov, na ktorých prebiehal vývoj a testovanie aplikácie SGCom.

Write a comment…