Technická a používateľská príručka

SGCom je aplikačné rozšírenie platformy D2000, ktoré sprostredkúva komunikáciu s inteligentnými meracími zariadeniami (najmä elektromermi) protokolmi DLMS/COSEM a IEC 62056-21. Je modernizovanou alternatívou ku tradičnej implementácii v D2000 KOM.exe, ktorej použitie by bolo pri narastajúcom počte meračov náročnejšie na ľudské aj výpočtové zdroje.

Táto dokumentácia obsahuje technický popis SGCom aplikácie pre systémového programátora, návod na jej použitie pre aplikačného programátora a tiež zbierku skúseností s používaním a konfigurovaním viacerých typov elektromerov pre vysvetlenie a riešenie rôznych prevádzkových ťažkostí v praxi. V kocke sú tu tiež zhrnuté vybrané vlastnosti použitých komunikačných protokolov, ktoré majú zásadný vplyv na fungovanie SGCom-u.


Recently Updated

Write a comment...