Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Allen-Bradley DH485

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Inštalácia Windows NT ovládača pre kartu KMFB-02
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol Allen-Bradley DH485 podporuje komunikáciu so zariadeniami Allen-Bradley rady SLC-500. Komunikácia podporuje priame pripojenie na zbernicu DH485 prostredníctvom komunikačnej karty KMFB02.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: KMFB02 Allen-Bradley DH485.
 • Parametre linky (záložka DH485):
  • Adresa stanice v rozsahu 0 až 31. Je to adresa stanice, pod ktorou sa prihlasuje na zbernicu DH485 komunikačný proces prostredníctvom karty KMFB02. Túto adresu nesmie používať žiadne iné zariadenie na zbernici DH485.
  • Max. adresa stanice v rozsahu 1 až 31. Predstavuje maximálny počet zariadení pripojiteľných na zbernicu DH485. Zariadenia s vyššími adresami nebudú môcť komunikovať. Tento parameter by mal byť nastavený zhodne so všetkými SLC alebo inými zariadeniami pripojenými na zbernicu DH485.
  • Prenosová rýchlosť zbernice DH485 voliteľná 9600 alebo 19200 Baud.
  • Max. počet paketov je maximálny počet online rozpracovaných transakcií pri komunikácií zo zariadeniami SLC. Štandardne je použitá hodnota 3, pri zvyšovaní treba postupovať opatrne a sledovať chyby na komunikačnej linke.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Allen-Bradley DH485.
 • Adresa stanice je DH485 Node Address zariadenia v rozsahu 0 až 31.


Parametre protokolu stanice

Dialógové okno konfigurácie stanice - záložka "Parameter protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
MITMax Insert TimeMaximálny čas, počas ktorého sa komunikačný proces pokúša odoslať výzvu na dáta. Po uplynutí tohto času je neúspešne odoslaná požiadavka s chybou (poznačenou na linke) ignorovaná.ms10000
MTTMax Trans TimeMaximálny čas, ktorý sa čaká na odpoveď na požiadavku z SLC. Po tomto čase je odpoveď s chybou (poznačenou na linke) považovaná za stratenú. s20
BRBlock ReadPovolenie blokového čítania údajov. Čítanie dát je vykonávané rýchlejšie po blokoch.YES/NONO
BLBlock LengthMax. dĺžka bloku pri blokovom čítaní údajov v bytoch. Hodnota musí byť párne číslo od 2 do 255.-120
IORIO ReadingČítanie súborov typu I a O na SLC 5/02 vyžaduje iné typy funkcií oproti SLC 5/03 a vyššie. Nastaviť YES pre SLC 5/02.YES/NONO

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

BR=YES;BL=200

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Poznámka:
Parameter protokolu BR povoľuje blokové čítanie a je výhodné ho používať pre zrýchlenie komunikácie. Problém môže nastať, ak sa nakonfiguruje meraný bod s adresou, ktorá neexistuje (nemá príslušný obraz v SLC). SLC neodpovie dátami a ak bola požadovaná hodnota s neexistujúcou adresou čítaná v bloku spolu s inými meracími bodmi, nebudú mať ani tieto meracie body hodnoty. Proces D2000 KOM vypíše chybu:

Readed packet without data, Node: NodeId Type FileType File: FileId Elem: ElemId SubElem: SubElemId

Z informácií v chybovom ozname sa dá zistiť na akom SLC móde a aké adresy (typ súboru) spôsobujú problém.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout.

Adresa meraného bodu je adresa v textovom tvare vo formáte SLC-500. Formát adresy je:

[$] X [file] : element [.field] [/bit]

kde:

$- nepovinný znak
X- identifikátor typu súboru (povinné - viď tabuľku č. 2)
file- číslo súboru (nepovinné, ak nie je, použije sa default číslo súboru podľa tabuľky č. 2)
element- číslo elementu v súbore (povinné)
.field- číslo sub-elementu (nepovinné, použité iba pri súboroch Output, Input)
/bit- číslo bitu (nepovinné, musí byť v rozsahu 0..15)

Tab. č. 2

XTyp súboru (File Type)Default číslo súboru (file)
OOutput0
IInput1
SStatus2
BBinary3
TTimer4
CCounter5
NInteger7
FFloat8

Typ súboru Output

[$]O[n]:e[.s][/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 0,
"e" - číslo elementu v súbore,
"s" - číslo sub-elementu (0..255),
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

O:2
$O0:2/0
O:1.0/1

Poznámka: Do súborov typu Output sa nemôže zapisovať, údaje sa môžu iba čítať.


Typ súboru Input

[$]I[n]:e[.s][/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 1,
"e" - číslo elementu v súbore,
"s" - číslo sub-elementu (0..255),
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

I:1
$I1:2/0
I:2.0/15

Poznámka: Do súborov typu Input sa nemôže zapisovať, údaje sa môžu iba čítať.


Typ súboru Status

[$]S[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 2,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

S:0
$S2:40
S:2/15

Poznámka: Do súborov typu Status sa nemôže zapisovať po bitoch (výstupné body s parametrom [/b]).


Typ súboru Binary

[$]B[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 3,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

B:2
$B3:0
B3:2/1


Typ súboru Timer

[$]T[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 4,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - voliteľný prefix /EN, /TT, /DN (bitové hodnoty) alebo /PRE, /ACC (celočíselné hodnoty).

Napríklad:

T:2
$T4:0/ACC


Typ súboru Counter

[$]C[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 5,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - voliteľný prefix /DN, /CU, /CD, /OV, /UN, /UA (bitové hodnoty) alebo /PRE, /ACC (celočíselné hodnoty).

Napríklad:

C:17
$C5:34/DN


Typ súboru Integer

[$]N[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 7,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

N7:2
$N:0
N27:0/1


Typ súboru Float

[$]F[n]:e

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 8,
"e" - číslo elementu v súbore.

Napríklad:

F:0
$F8:0
F29:1

Inštalácia Windows NT ovládača pre kartu KMFB-02


Pri inštalácií drivera karty KMFB02 pre komunikáciu Allen-Bradley DH485 postupujte podľa týchto krokov:

 1. Súbor "KMFB02DH.SYS" skopírovať do adresára "\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS".
 2. Importovať registre zo súboru "KMFB02DH.REG" pomocou systémovej utility "regedit".
  Stlačte na systémovej lište "Start", "Run...", napíšte "regedit" a stlačte enter.
  V menu utility "regedit" stlačte "Registry" a "Import registry file...". Vyberte súbor "KMFB02DH.REG".
 3. Reštartujte počítač.

Poznámka: Karta KMFB-02 používa prerušenie INT 5, v prípade obsadenia je preto nutné ho uvoľniť (bežne sa, však, toto prerušenie nepoužíva, iba v prípade LPT2 alebo sieťovej LAN karty).

Literatúra


 • "1770-6.5.16, DF1 Protocol and Command Set, Reference Manual", Allen-Bradley - October 1996.

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 7. február 2001 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…