Protokol Allen-Bradley DH485

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Inštalácia Windows NT ovládača pre kartu KMFB-02
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol Allen-Bradley DH485 podporuje komunikáciu so zariadeniami Allen-Bradley rady SLC-500. Komunikácia podporuje priame pripojenie na zbernicu DH485 prostredníctvom komunikačnej karty KMFB02.

Konfigurácia komunikačnej linky


Konfigurácia komunikačnej staniceParametre protokolu stanice

Dialógové okno konfigurácie stanice - záložka "Parameter protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
MIT Max Insert Time Maximálny čas, počas ktorého sa komunikačný proces pokúša odoslať výzvu na dáta. Po uplynutí tohto času je neúspešne odoslaná požiadavka s chybou (poznačenou na linke) ignorovaná. ms 10000
MTT Max Trans Time Maximálny čas, ktorý sa čaká na odpoveď na požiadavku z SLC. Po tomto čase je odpoveď s chybou (poznačenou na linke) považovaná za stratenú.  s 20
BR Block Read Povolenie blokového čítania údajov. Čítanie dát je vykonávané rýchlejšie po blokoch. YES/NO NO
BL Block Length Max. dĺžka bloku pri blokovom čítaní údajov v bytoch. Hodnota musí byť párne číslo od 2 do 255. - 120
IOR IO Reading Čítanie súborov typu I a O na SLC 5/02 vyžaduje iné typy funkcií oproti SLC 5/03 a vyššie. Nastaviť YES pre SLC 5/02. YES/NO NO

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

BR=YES;BL=200

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Poznámka:
Parameter protokolu BR povoľuje blokové čítanie a je výhodné ho používať pre zrýchlenie komunikácie. Problém môže nastať, ak sa nakonfiguruje meraný bod s adresou, ktorá neexistuje (nemá príslušný obraz v SLC). SLC neodpovie dátami a ak bola požadovaná hodnota s neexistujúcou adresou čítaná v bloku spolu s inými meracími bodmi, nebudú mať ani tieto meracie body hodnoty. Proces D2000 KOM vypíše chybu:

Readed packet without data, Node: NodeId Type FileType File: FileId Elem: ElemId SubElem: SubElemId

Z informácií v chybovom ozname sa dá zistiť na akom SLC móde a aké adresy (typ súboru) spôsobujú problém.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout.

Adresa meraného bodu je adresa v textovom tvare vo formáte SLC-500. Formát adresy je:

[$] X [file] : element [.field] [/bit]

kde:

$ - nepovinný znak
X - identifikátor typu súboru (povinné - viď tabuľku č. 2)
file - číslo súboru (nepovinné, ak nie je, použije sa default číslo súboru podľa tabuľky č. 2)
element - číslo elementu v súbore (povinné)
.field - číslo sub-elementu (nepovinné, použité iba pri súboroch Output, Input)
/bit - číslo bitu (nepovinné, musí byť v rozsahu 0..15)

Tab. č. 2

X Typ súboru (File Type) Default číslo súboru (file)
O Output 0
I Input 1
S Status 2
B Binary 3
T Timer 4
C Counter 5
N Integer 7
F Float 8

Typ súboru Output

[$]O[n]:e[.s][/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 0,
"e" - číslo elementu v súbore,
"s" - číslo sub-elementu (0..255),
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

O:2
$O0:2/0
O:1.0/1

Poznámka: Do súborov typu Output sa nemôže zapisovať, údaje sa môžu iba čítať.


Typ súboru Input

[$]I[n]:e[.s][/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 1,
"e" - číslo elementu v súbore,
"s" - číslo sub-elementu (0..255),
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

I:1
$I1:2/0
I:2.0/15

Poznámka: Do súborov typu Input sa nemôže zapisovať, údaje sa môžu iba čítať.


Typ súboru Status

[$]S[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 2,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

S:0
$S2:40
S:2/15

Poznámka: Do súborov typu Status sa nemôže zapisovať po bitoch (výstupné body s parametrom [/b]).


Typ súboru Binary

[$]B[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 3,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

B:2
$B3:0
B3:2/1

Typ súboru Timer

[$]T[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 4,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - voliteľný prefix /EN, /TT, /DN (bitové hodnoty) alebo /PRE, /ACC (celočíselné hodnoty).

Napríklad:

T:2
$T4:0/ACC

Typ súboru Counter

[$]C[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 5,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - voliteľný prefix /DN, /CU, /CD, /OV, /UN, /UA (bitové hodnoty) alebo /PRE, /ACC (celočíselné hodnoty).

Napríklad:

C:17
$C5:34/DN

Typ súboru Integer

[$]N[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 7,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

N7:2
$N:0
N27:0/1

Typ súboru Float

[$]F[n]:e

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 7,
"e" - číslo elementu v súbore.

Napríklad:

F:0
$F8:0
F29:1

Inštalácia Windows NT ovládača pre kartu KMFB-02


Pri inštalácií drivera karty KMFB02 pre komunikáciu Allen-Bradley DH485 postupujte podľa týchto krokov:

  1. Súbor "KMFB02DH.SYS" skopírovať do adresára "\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS".
  2. Importovať registre zo súboru "KMFB02DH.REG" pomocou systémovej utility "regedit".
    Stlačte na systémovej lište "Start", "Run...", napíšte "regedit" a stlačte enter.
    V menu utility "regedit" stlačte "Registry" a "Import registry file...". Vyberte súbor "KMFB02DH.REG".
  3. Reštartujte počítač.

Poznámka: Karta KMFB-02 používa prerušenie INT 5, v prípade obsadenia je preto nutné ho uvoľniť (bežne sa, však, toto prerušenie nepoužíva, iba v prípade LPT2 alebo sieťovej LAN karty).

Literatúra


Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


Komunikačné protokoly