Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Advantech ADAM 5000 DeviceNet

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol zabezpečuje vstup/výstup dát z modulov ADAM 5000 firmy Advantech zbernicou CAN protokolom DeviceNet. Komunikácia vyžaduje inštaláciu komunikačnej interfejsnej CAN karty Advantech PCL-841. Podporené sú typy objektov digital input, digital output, analog input, analog output. Je vyžadovaná inštalácia drivera "Advantech 32 bit dll driver". Testované boli verzie drivera 1.3 a 1.4 beta 4. Z hľadiska dlhodobej stability komunikácie treba jednoznačne použiť verziu 1.4 beta 4 alebo novšiu (stav v marci 2001), verzia 1.3 nebola pri testovaní úspešná (komunikácia zlyhala do 48 hodín, nutný RESET systému ADAM 5000). Konfiguračným programom "Advantech IO Device Instalation" je nutné vytvoriť ručne obraz stavu pripojených základných modulov ADAM v sieti CAN. V tabuľke č.1 sú uvedené moduly ADAM 5000, ktoré podporuje tento komunikačný protokol. Testované boli moduly ADAM 5051 a ADAM 5017.

Tab. č. 1

Moduly ADAM Popis
ADAM 5017 8-channel Analog Input Module
ADAM 5018 7-channel Thermocouple Input Module
ADAM 5024 4-channel Analog Output Module
ADAM 5051 16-point Digital Input Module
ADAM 5056 16-point Digital Output Module
ADAM 5060 6-channel Relay Output Module

Meno komunikačnej dynamickej knižnice: PROTADAM5KDN.DLL

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: API.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Advantech ADAM 5000 DeviceNet.
 • Adresa stanice vyžaduje zadať:
  • číslo pridelené príslušnému kanálu CAN interfejsu PCL-841 "CAN Device ID".
  • číslo pridelené príslušnému modulu ADAM "ADAM module ID". Tieto identifikačné čísla prideľuje inštalačný program "Advantech IO Device Instalation". Čísla sú prideľované od 000 a postupne 001, 002, .... .

Parameter protokolu stanice

Tab. č. 2

Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
DELAY Delay Oneskorenie vkladané medzi čítania jednotlivých staníc. ms 100

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

DELAY=300;

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout.

Typy bodov Ci a Co umožňujú čítať DI vstupy alebo zapisovať do DO výstupov po osmiciach bitov (byte).

Adresa meraného bodu je číslo príslušného I/O kanálu v rámci modulu ADAM.

Literatúra


 • "Advantech ADAM-5000/CAN DEVICE NET NT DRIVER API", Online help ver. 1.0

Zmeny a úpravy


 • Marec 2002 - pridaný parameter protokolu DELAY.

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 13. feb. 2001 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 15. mar. 2002 - Pridaný parameter protokolu DELAY.

Súvisiace stránky:

Write a comment…