Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Advantech ADAM 4000 Series

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie a zápis údajov do zariadení Advantech ADAM series 4000.

Typy použiteľných meraných bodov podľa typu ADAM4000 sú v nasledujúcej tabuľke č. 1:

Tab. č. 1

Typ a rozsah meraníTyp zariadenia ADAMČítanie/Zápis
1 x analógový vstup AI4011, 4011D, 4012, 4013, 4014D, 4016Č
8 x analógový vstup AI4017, 4018, 4018M, 4019Č
1 x analógový výstup AO4021Č/Z
4 x analógový výstup AO4024Č/Z
4 x digitálny výstup DOUT4060Č/Z
8 x digitálny výstup DOUT4068, 4069Č/Z
12 x digitálny výstup DOUT4056S, 4056SOČ/Z
8 x digitálny vstup DI4052, 4068Č
16 x digitálny vstup DI4051, 4053Č

Konfigurácia komunikačnej linky


Požadované parametre komunikačnej linky:

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Advantech ADAM Series 4000.
 • Adresa stanice – Module Address - adresa ADAM modulu, dekadické číslo v rozsahu 0 až 255 (podľa konfiguračného nastavenia modulov), prípadne hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #1A).
 • Časové parametre – parametre pollingu – pre optimálnu a rýchlu komunikáciu Delay 0 sekúnd (všetky stanice).


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka „Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu.

Tab. č. 2

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Retry Count
Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
Retry Timeout
Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms300 milisek.
Wait First Timeout
Oneskorenie po odvysielaní výzvy pred čítaním odpovede.ms200 milisek.
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms200 milisek.
Max Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-8
Checksum
Voľba použitia kontrolnej sumy. Nastavte podľa konfiguračného nastavenia modulu ADAM.YES/NOYES

Bližšie informácie o parametroch protokolu viď Parametre protokolu asynchrónnych komunikačných protokolov.

Konfigurácia meraných bodov


Adresa meraného bodu vyžaduje dva parametre:

 • Channel - číslo kanálu modulu ADAM, dekadické číslo v rozsahu 0 až 15 (pre ADAM moduly s jedným kanálom použite Channel = 0), prípadne hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0A).

Nasledujúca tabuľka zobrazuje konfiguráciu kanálov pre jednotlivé typy modulov ADAM:

Tab. č. 3

ModulTyp boduKanál (kanály) číslo
4011, 4011D, 4012, 4013, 4014D, 40161 x AI0
4017, 4018, 4018M, 40198 x AI0 až 7
40211 x AO0
40244 x AO0 až 3
40604 x DOUT0 až 3
4068, 40698 x DOUT0 až 7
4056S, 4056SO12 x DOUT0 až 11
4052, 40688 x DI0 až 7
4051, 405316 x DI0 až 15

Čítanie a zápis analogových vstupov a výstupov je podporený pre formát dát “Engineering units”.

Ostatné konfiguračné parametre meraných bodov viď Merané body - položky konfiguračného okna.

Literatúra


 • Advantech ADAM 4000 Data Acquisition Modules User's Manual, Edition 10.7, May 2008.

Zmeny a úpravy


 • feb. 2008 – Doplnená voľba kontrolnej sumy.
 • aug. 2009 - Podpora typu hodnoty DOUT.

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.2 – 8. feb. 2000 – Aktualizácia pre verzie 4.07 a 4.10.
 • Ver. 1.3 - 13. mar. 2008 - Aktualizácia parametrov protokolu.
 • Ver. 1.4 - 27. apr. 2009 - Aktualizácia dokumentu.
 • Ver. 1.5 - 17. aug. 2009 - Aktualizácia dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…