Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol ALYA Spool

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol umožňuje čítať navážené hodnoty cievok z váh firmy ALYA Poprad. Protokol je použiteľný pri zapojení viacerých váh na linku, keďže obsahuje adresáciu váhy.
Na komunikáciu s jedinou váhou slúži jednoduchší protokol ALYA Gina.
Protokol ALYA Spool umožňuje dotazovať viacero váh (ich výber sa uskutočňuje cez parameter stanice Scales). Každá váha môže poslať odpoveď vo formáte <STX><váha><tara><materiál><stanovište><návin><ETX><CRC>, kde:

 • <STX> štart bajt (02H)
 • <váha> 7 bajtov váhy materiálu, napr. "  23.00"
 • <tara> 6 bajtov tara, napr. "  0.00"
 • <materiál> 4 bajty kódu materiálu, napr. "0000"
 • <stanovište> 4 bajty čísla stanovišťa, napr. " 331"
 • <návin> 1 bajt reprezentujúci návin. 1=plný návin, 0=neplný návin
 • <ETX> stop bajt (03H)
 • <CRC> kontrolná suma

Príklad odpovede:

 <STX> 23.00 0.000000 3311<ETX>2

Adresa meraného bodu je číslo stanovišťa, na ktorom bola hmotnosť nameraná.

Konfigurácia komunikačnej linky


Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: ALYA Spool.
 • Adresa stanice sa nezadáva.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu.

Tab. č. 1

Parameter Popis Jednotka Náhradná hodnota
Wait Timeout Timeout medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ss.mss 00.050
Wait First Timeout Prvý timeout na čítanie odpovede po odvysielaní správy. ss.mss 00.100
Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. - 4
Retry Count Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. - 2
Scales Čiarkou oddelené adresy váh, ktoré budú dotazované. Adresa váhy je veľké písmeno. Pri periodickom vyčítavaní sa KOM proces obracia na všetky nakonfigurované váhy a číta z nich hodnoty.
Príklad: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P
-  

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy bodov: Ai

Adresy meraných bodov sú čísla stanovíšť.

Hodnoty meraných bodov predstavujú hmotnosti cievok nameraných na zadaných stanovištiach.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


 • 8. júl 2015 - doplnenie parametrov stanice

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.1 – 8. feb. 2000 – aktualizácia dokumentu
 • Ver. 1.2 - 8. júl 2015 - revízia a aktualizácia

Súvisiace stránky:

Write a comment…